St.prp. nr. 31 (2005-2006)

Om samtykke til godtakelse av vedtak om videre­utvikling av Schengen-regelverket (rådsforordning (EF) nr. 871/2004 og rådsbeslutning 2005/211/JIS om innføring av visse nye funksjoner i Schengen informasjonssystem, herunder i kampen mot terrorisme)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget