St.prp. nr. 32 (1999-2000)

Om tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 1999 i forbindelse med Sleipner-ulykken

Om tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 1999 i forbindelse med Sleipner-ulykken

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget