St.prp. nr. 33 (2001-2002)

Om samtykke til å setje i kraft ein skatteavtale mellom Noreg og Chile, underskriven i Santiago den 26. oktober 2001

Til innhaldsliste

Forslag til vedtak om samtykke til å setje i kraft ein skatteavtale mellom Noreg og Chile, underskriven i Santiago den 26. oktober 2001

I

Stortinget samtykker til å setje i kraft ein avtale mellom Kongeriket Noreg og Republikken Chile med formål å hindre dobbel skattlegging og å førebyggje unndragning med omsyn til skattar av inntekt og av formue, underskriven i Santiago den 26. oktober 2001.

Til forsida av dokumentet