St.prp. nr. 34 (2002-2003)

Om samtykke til ratifikasjon av protokoll av 27. juni 1997 om samordning av Den internasjonale Eurocontrol-konvensjonen om samarbeid om flysikring av 13. desember 1960, etter ulike endringer

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget