St.prp. nr. 50 (2002-2003)

Anskaffelse av Taktisk Data Link-16 (TDL-16)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I denne proposisjonen legger regjeringen frem forslag om å anskaffe Taktisk Data Link-16 til Fridtjof Nansen-klasse fregatter og F-16 Mid Life Update (MLU) fly. Forsvaret er i ferd med å orientere seg mot et nettverksbasert forsvar. Det er i denne sammenheng behov for å anskaffe TDL-16 som et felles system for overføring av sanntidsdata mellom Forsvarets enheter og våpenplattformer. Økt tempo og presisjon i operasjonene stiller strenge krav til beslutningsgrunnlaget og til de våpensystemer som i dag blir benyttet nasjonalt og i NATO. Forsvaret må være i stand til å operere effektivt sammen med allierte styrker både ute og hjemme, og bidra aktivt til å løse hele spektret av NATOs oppgaver. TDL-16 vil være et viktig bidrag til å sikre norske bakke-, sjø- og luftstyrker en komplett kapasitet, som i tiden fremover vil sette dem i stand til å inngå i et integrert stridsmiljø nasjonalt og med andre NATO-land.

NATO-toppmøtet i Praha vedtok forpliktende tiltak for å øke alliansens militære evne gjennom ulike moderniseringstiltak, herunder nye og forbedrede kapasiteter (Prague Capabilities Commitment - PCC). Innføring av TDL-16 må også sees i lys av PCC hvor bidrag til å oppnå kommando-, kommunikasjons- og informasjonsoverlegenhet samt å forbedre evnen til operativt samarbeid og effektivitet i kamp er blant de forpliktende satsningsområdene.

Det planlegges å integrere terminaler på ulike plattformer som nye fregatter, kampfly, DA 20 Jet-Falcon, NASAMS (bakke-til-luft rakettluftvern), 6. divisjonskommandos mobile kommandoplass (TACCP) etc.