St.prp. nr. 50 (2002-2003)

Anskaffelse av Taktisk Data Link-16 (TDL-16)

Anskaffelse av Taktisk Data Link-16 (TDL-16)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget