St.prp. nr. 50 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Anskaffelse av Taktisk Data Link-16 (TDL-16)

Anskaffelse av Taktisk Data Link-16 (TDL-16)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget