St.prp. nr. 55 (2000-2001)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 91/2000 av 27. oktober 2000 om endring av vedlegg XI i EØS-avtalen (direktiv om elektronisk handel)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget