St.prp. nr. 57 (2001-2002)

Omdanning av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) til aksjeselskap og salg av aksjer

Omdanning av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) til aksjeselskap og salg av aksjer

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget