St.prp. nr. 57 (2005-2006)

Om investeringer i Forsvaret

Om investeringer i Forsvaret

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget