Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 57 (2005-2006)

Om investeringer i Forsvaret

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Formålet med denne proposisjonen er dels å orientere Stortinget om regjeringens politikk innenfor utvalgte deler av investeringsvirksomheten i Forsvaret, dels å anmode om Stortingets vedtak i en enkeltsak. Styrende dokument for innholdet i denne proposisjonen er blant annet Innst. S. nr. 234 (2003–2004) jf. St.prp. nr. 42 (2003–2004) Den videre moderniseringen av Forsvaret i perioden 2005–2008. Utgangspunktet for godkjenning av investeringsprosjektene i Forsvaret er budsjettproposisjonen. Denne investeringsproposisjonen er et supplement til budsjettproposisjonen.

1.1 Innhold

Proposisjonen har følgende innhold:

  • Godkjenning av kostnadsramme for nytt bygg- og anleggsprosjekt (kapittel 1760 post 47): Tørrdokk- Haakonsvern

  • Informasjonssaker (kapittel 1760): Følgende saker fremlegges til Stortingets informasjon: Program Golf/LOS, Nye sjømålsmissiler, Nye fregatter, Panserbekjempelse middels rekkevidde og Brukte pansrede spesialkjøretøy.

1.2 Forbedring av prosedyrer for investering i forsvarsmateriell

I 2004 introduserte Forsvaret et nytt konsept for fremskaffelse av materielle kapasiteter i forsvarssektoren. Dette konseptet har vært styrende for revisjonen av Forsvarets prosjektstyringssystem PRINSIX. I det reviderte PRINSIX vektlegges tidligfasen sterkere enn tidligere, noe som skal sikre bedre beslutninger og prognoser for det ferdige produkt. Arbeidet med å planlegge og gjennomføre investeringer foregår i integrerte prosesser der alle involverte parter er representert. Forsvaret har også tatt i bruk et integrert dataverktøy for både planlegging og gjennomføring av prosjekter.

Disse faktorene skal sikre en bedre planlegging og gjennomføring av Forsvarets investeringer i forhold til tid, kostnad og ytelse. For øvrig viser regjeringen til St.meld. nr. 10 (2005–2006).

Til toppen
Til dokumentets forside