Proposisjoner til Stortinget

St.prp. nr. 59 (2007-2008)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2008

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2008

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget