St.prp. nr. 6 (1997-98)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéen sitt vedtak nr 37/97 av 27. Juni 1997 om endring av protokoll 31 til EØS-avtala om Efta-statane si deltaking i Fellesskapet sitt program Multilingual Information Society (MLIS)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéen sitt vedtak nr 37/97 av 27. Juni 1997 om endring av protokoll 31 til EØS-avtala om EFTA-statane si deltaking i Fellesskapet sitt program Multilingual Information Society (MLIS)

Les dokumentet

Tilråding frå Utanriksdepartementet av 6. november 1997, godkjend i statsråd same dagen.

Følg proposisjonen på Stortinget