St.prp. nr. 64 (1996-97)

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Om ein del saker under Vegformål og Jernbaneformål

Om ein del saker under Vegformål og Jernbaneformål

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget