St.prp. nr. 69 (2000-2001)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 8/2001 av 31. januar 2001 om endring av vedlegg XX i EØS-avtalen (direktiv om forbrukerinformasjon om drivstofføkonomi og CO2-utslipp i forbindelse med markedsføring av nye personbiler)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget