St.prp. nr. 69 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Om utbygging og finansiering av Imarsundprosjektet (Rv 680 Imarsundsambandet og Rv 669 Sandvika ferjekai med veg) i Møre og Romsdal

Om utbygging og finansiering av Imarsundprosjektet (Rv 680 Imarsundsambandet og Rv 669 Sandvika ferjekai med veg) i Møre og Romsdal

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget