St.prp. nr. 70 (2002-2003)

St.prp. nr. 70— Om jordbruksoppgjøret 2003 – endringer i statsbudsjettet for 2003 m.m.

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om jordbruksoppgjøret 2003 – endringer i statsbudsjettet for 2003 m.m.

I

I statsbudsjettet for 2003 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner
1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
50 Fondsavsetninger økes med 76 000 000
fra kr 661 500 000 til kr 737 500 000
70 Markedsregulering, kan overføres, reduseres med 10 000 000
fra kr 246 500 000 til kr 236 500 000
73 Pristilskudd, overslagbevilgning, økes med 7 000 000
fra kr 2 181 066 000 til kr 2 188 066 000
74 Direkte tilskudd, kan overføres, reduseres med 26 000 000
fra kr 6 744 385 000 til kr 6 718 385 000
77 Utviklingstiltak reduseres med 4 900 000
fra kr 321 860 000 til kr 316 960 000
78 Velferdsordninger, kan overføres,reduseres med 20 100 000
fra kr 1 573 854 000 til kr 1 553 754 000

II

I statsbudsjettet for 2003 gjøres følgende endringer:

Inntekter:

Kap. Post Formål Kroner
4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
70 Tilbakebetalt tilskudd til reguleringsanlegg bevilges med 22 000 000

III

Stortinget gir Landbruksdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til den inngåtte jordbruksavtalen, som er knyttet til bevilgninger i 2004.

Til dokumentets forside