St.prp. nr. 70 (2002-2003)

St.prp. nr. 70

St.prp. nr. 70 Om jordbruksoppgjøret 2003 – endringer i statsbudsjettet for 2003 m.m.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget