St.prp. nr. 75 (2008-2009)

Om jordbruksoppgjøret 2009 – endringer i statsbudsjettet for 2009 m.m.

Om jordbruksoppgjøret 2009 – endringer i statsbudsjettet for 2009 m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget