St.prp. nr. 76 (1999-2000)

Billighetserstatninger av statskassen

Billighetserstatninger av statskassen

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget