St.prp. nr. 76 (1999-2000)

Billighetserstatninger av statskassen

Til innholdsfortegnelse

1 Billighetserstatningsordningen generelt - retningslinjer og organisering

I henhold til nye retningslinjer for behandling av billighetserstatninger som ble vedtatt av Stortinget 26. oktober 1999 og iverksatt 20. november 1999, skal klager over vedtak som er fattet av Billighetserstatningsutvalget før ikrafttredelsestidspunktet, fremmes for Stortinget.

De klager som fremmes i denne proposisjonen, er slike klager.

Til forsiden