St.prp. nr. 76 (1999-2000)

Billighetserstatninger av statskassen

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak:

Klage fra følgende tas ikke til følge:

1. NN

2. NN

3. NN

4. NN

5. NN

6. NN

7. NN

8. NN

9. NN

10. NN

11. NN

12. NN

13. NN

14. NN

15. NN

16. NN

17. NN

18. NN

19. NN

20. NN

21. NN

22. NN

23. NN

24. NN

25. NN

26. NN

27. NN

28. NN

29. NN

30. NN

31. NN

32. NN

33. NN

34. NN

35. NN

36. NN

37. NN

38. NN

39. NN

40. NN

41. NN

42. NN

43. NN

44. NN

45. NN

46. NN

47. NN

48. NN

49. NN

50. NN

51. NN

52. NN

53. NN

54. NN

55. NN

56. NN

Til dokumentets forside