St.prp. nr. 78 (2005-2006)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Om utbygging og finansiering av E18 Langåker – Bommestad i Vestfold

Om utbygging og finansiering av E18 Langåker – Bommestad i Vestfold

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget