St.prp. nr. 85 (1998-99)

Om samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjon av 15. desember 1997 om kamp mot terroristbombing

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget