St.prp. nr. 96 (1998-99)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr 82/99 av 25. juni 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg X til EØS-avtalen om audiovisuelle tjenester

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget