Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren

Til innholdsfortegnelse

Forord

Den evnen som studenter og ansatte ved universiteter og høyskoler hadde til å bruke digitale verktøy i studier og jobb, ble satt på en gedigen prøve da koronapandemien traff landet i fjor. Prøven ble bestått, og jeg vil berømme innsatsen mange har lagt ned for å sikre at studentene får et best mulig utdanningstilbud og for at forsknings- og utviklingsarbeidet ikke stoppet opp.

Den raske digitaliseringen under pandemien har vist at mye gjenstår før digitale verktøy gir den økningen i kvalitet i utdanningen vi ønsker. Samtidig ligger det et stort potensial i å utnytte digitale verktøy bedre i universitets- og høyskolesektoren.

Universiteter og høyskoler må derfor omstille for å dra bedre nytte av digital teknologi. Framover blir det viktig å fortsette arbeidet med å videreutvikle kvalitet i utdanning, forskning og innovasjon. Institusjonene må også bidra med nye studietilbud og den kunnskap og forståelse som er nødvendig for å utnytte mulighetene og møte utfordringene som digitaliseringen gir.

Innsatsen under pandemien lover godt for det videre arbeidet, og jeg er trygg på at universitets- og høyskolesektoren vil komme i mål med den omstillingen som ligger foran den.

Portrett av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Henrik Asheim

forsknings- og høyere utdanningsminister