Tidlig start med fremmedspråk

Elever som starter tidlig å lære et fremmedspråk i tillegg til engelsk, viser positive resultater. Dette kommer fram i en evaluering av skoler som har undervist elever helt ned på 2. trinn i tysk, fransk og spansk.

Elever som starter tidlig å lære et fremmedspråk i tillegg til engelsk, viser positive resultater. Dette kommer fram i en evaluering av skoler som har undervist elever helt ned på 2. trinn i tysk, fransk og spansk.
 

Flere lærere som har deltatt i forsøket mener at såkalt faglig svake elever henger godt med på andre fremmedspråk, og mange lærere har endret syn på hvilke elever som kan lykkes med språkfag.

Evalueringen viser også mange av de som har deltatt i forsøket mener tysk er lettere å lære enn fransk og spansk. Rektorene ved deltakerskolene mener forsøket har vært svært positivt, og gir uttrykk for at opplæringen i andre fremmedspråk bør skyves fram til 5.- 7. trinn.

Fremmedspråkopplæring for yngre elever krever like høy språkkompetanse hos læreren som opplæring på høyere trinn. Rapporten anbefaler derfor å introdusere flere språk i allmennlærerutdanningen, og å utvikle moduler for etter- og videreutdanning i språkdidaktikk for barnetrinnet.

Evalueringen er gjennomført av Telemarksforsking på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Tolv skoler i Tromsø, Bodø, Bergen, Trondheim, Hå og Oslo har over to år gitt språkopplæring i tysk, fransk eller spansk til elever fra 2. til 7. trinn. Undervisningen har fulgt ulike modeller og skolene har stått fritt til å tilpasse forsøkene til sine forhold.