Tilleggshøring - Forslag til endring i ekomloven om pristaksregulering av internasjonale samtaler og SMS

Samferdselsdepartementet sender på høring forslag til endringer i ekomloven og ekomforskriften. Endringen vil gjøre det mulig å fastsette maksimalpriser for internasjonale nummerbaserte kommunikasjonstjenester innenfor EØS-området. Forslaget er ment å sikre at norske forbrukere får nyte godt av reduserte priser for internasjonale samtaler og SMS, både fra fast- og mobilnett, fra 15. mai 2019, som samme tidspunkt som EU-borgere. Dette er en tilleggshøring til høringen av forslag til endringer i ekomloven om nødnummer, 5-sifrede nummer m.v.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2019

Vår ref.: 18/829

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i ekomloven og ekomforskriften. Høringsforslaget gjelder ny rammebestemmelse i ekomloven til å fastsette maksimalpriser for internasjonale nummerbaserte kommunikasjonstjenester innenfor EØS-området i forskrift. Endringen foreslås for å gjennomføre ny BEREC-forordning[1] artikkel 50, og er ment å sikre at norske forbrukere får nyte godt av reduserte priser for internasjonale samtaler og SMS, både fra fast- og mobilnett, fra samme tidspunkt som EU-borgere. I tillegg foreslås det inntatt hjemmel i ekomloven til å sanksjonere brudd på maksimalprisreguleringen med overtredelsesgebyr.

Alle interesserte inviteres til å komme med innspill innen 15. januar 2019.

Vi ber om at høringsuttalelsen blir sendt elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser (under "Send inn høringssvar" på denne siden). Ved spesielle behov for innsending på annen måte kan høringssvar sendes til Samferdselsdepartementet per epost til: postmottak@sd.dep.no . Alle høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert.

Med hilsen

Heidi Kvalvåg (e.f.)                                            Jenny Lønn Barvik

avdelingsdirektør                                             seniorrådgiver

 

[1] European Parliament legislative resolution of 14 November 2018 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications (COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Høringsnotat (pdf) 

Abelia
Akademikerne
Altibox
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
AT&AT Global Network Services Norge
Atea AS
Barne- og likestillingsdepartementet
Bergen fiber AS
Breiband.no AS
Broadnet Norge AS
Brukerklagenemnda
Ceragon Netwoks AS - Norway
Chili Mobil AS
Com4 AS
Datatilsynet
Deltasenteret Statens kompetansesenter for deltagelse og tilgj.het
Den Norske Advokatforening
Den Norske Fagpresses Forening
Easy Connect AS
eforum
EL & IT forbundet
Elektron Communications AS
Elektronikkbransjen
Enivest AS
eRate Norway AS
EVRY Norge AS
Finansdepartementet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukertilsynet
Forsvarsdepartementet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Get
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
Ice Norge AS
IKT Norge
Intelcom Group AS
Intelligent Telecom Services
IP Only Networks
Justis- og beredskapsdepartementet
Kabel Norge
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Konkurransetilsynet
KS
Kulturdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Last Mile Communications
Lycamobile Norway Ltd.
Lyse Fiber AS
Mediebedriftenes Landsforening
Mediehuset Tek AS
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
NextGenTel AS
NextNet AS
Norges Handikapforbund
Norges Røde Kors
NORTIB - Norsk Tele- og Informasjonsbrukerforening
Norwegian Air Shuttle ASA
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Orange Business Norway AS
P4 Radio Hele Norge ASA
Phonero AS
Postkom
Powertech Information Systems
Regelrådet
RiksTV AS
Saga Mobil AS
Schibsted ASA
Strålfors AS
Talkmore
Tampnet AS
TDC AS
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Telenor Norge AS
Teleplan Consulting AS
Telia Norge AS
TV 2 AS
Uninett FAS
Utenriksdepartementet
Verizon Norway AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund