Forsiden

Høring av forslag til endring i ekomregelverket om nødnummer, 5-sifrede nummer mv.

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i ekomloven, ekomforskriften og nummerforskriften. Høringsforslaget gjelder forslag om innføring av mer nøyaktig posisjonering av nødanrop fra mobiltelefon og fra IP-telefon. Det foreslås også en ny bestemmelse som skal gi hørselshemmede brukere anledning til å påkalle nødsentralen med SMS og MMS.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.05.2018

Vår ref.: 18/829

Høringsbrev (pdf)

Abelia

Akademikerne

Altibox

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeids- og sosialdepartementet

AT&T Global Network Services Norge

Atea AS

Barne- og likestillingsdepartementet

Bergen Fiber AS

Breiband.no AS

Broadnet Norge AS

Brukerklagenemda

Norwegian

Chili Mobil AS

Com 4 AS

Datatilsynet

Deltasenteret – Statens kompetansesenter for deltagelse og tilgjengelighet

Den norske advokatforening

Den norske dataforening

Den norske fagpresses forening

Departementenes Servicesenter

Digitale Medier 1881 AS

Easy Connect AS

Eforum

Elektron Communications

El- og IT-forbundet

Eniro Norge AS

Enivest AS

Erate Norway AS

EVRY Norge AS

Fagpressens informasjonskontor

Finansdepartementet

Finansnæringens hovedorganisasjon

Fjordkraft AS

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)

Forsvarsdepartementet

Funksjonshemmedes fellesforbund

GET

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes landsforbund

Ice Norge AS

IKT-Norge

Informasjonsteknologiens forening

Institutt for medier og kommunikasjon

Institutt for rettsinformatikk

Intelecom Group AS

Intelligent Telecom Services

IP Only Networks

Bane NOR SF

Justis- og beredskapsdepartementet

Kabel Norge

Klima- og miljødeparementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Komplett Mobil AS

Konkurransetilsynet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

KS

Landbruks- og matdepartementet

Last Mile Communications

LO

Lycamobile Norway Ltd

Lyse Fiber AS

NetNordic Bedriftskommunikasjon AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Mediebedriftenes landsforening

Mediehuset Tek AS

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nasjonal referansedatabase (NRDB)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

NBBL

NELFO

NEMKO

Ceraegon Network AS

NextGenTel AS

NextNet AS

NITO

Nokia Norge

Norges pensjonistforbund

Norske flyspeditøreres forening

Norsk handikapforbund

Norsk lokalradioforbund

Norsk post- og kommunikasjonsforbund (Postkom)

Norsk rikskringkasting

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)

Norkring AS

Norges Røde Kors

NORTIB

Norsk Familieøkonomi AS

NTNU

NHO

Næringslivets sikkerhetsråd

Olje- og energidepartementet

Orange Business Norway AS

Oya24 AS

PepCall AS

Phonect AS

Phonero AS

Politiets IKT-tjenester

POD

Posten Norge AS

Powertech Information Systems AS

Primafon

Puzzel

P4 Radio hele Norge

Radio Norge

RiksTV AS

Saga MobilSatel Norge AS

Schenker AS

Schibsted ASA

Sikringsradioen

Statens Vegvesen

Stiftelsen Elektronikkbransjen

Strex

Strålfors AS

Svea Billing Services

Sønnico

SuCom

Swemedia

Talkmore AS

TampNett AS

TDC AS

Teleconsulting

Telefactory AS

Telefonica International Wholesale Service

Tekna

Telefunkforum

Telenor Norge AS

Telenor Maritime

Teleplan AS

Telefactory

Telia Carrier Norway AS

Telia Norge AS

Telinet Tele

Telipol

Tellus Communications

Telsys

Timepiece Services de Consultoria LDA

TNT Norge AS

Trollfjord Bredbånd

TV2 AS

TV3 AS

T-Systems Nordic TC Services AS (Norway Branch)

Tveco.net AS

TVNorge AS

UNINETT

Utenriksdepartementet

Verizon Norway AS

Vodafone Enterprise Norway AS

Voxbone SA/NV

Wind Communication AS

YS