Høring av forslag til endring i ekomregelverket om nødnummer, 5-sifrede nummer mv.

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i ekomloven, ekomforskriften og nummerforskriften. Høringsforslaget gjelder forslag om innføring av mer nøyaktig posisjonering av nødanrop fra mobiltelefon og fra IP-telefon. Det foreslås også en ny bestemmelse som skal gi hørselshemmede brukere anledning til å påkalle nødsentralen med SMS og MMS.

Status: På høring

Høringsfrist: 23.05.2018