Prop. 104 L (2018–2019)

Endringer i ekomloven (prisregulering av spesialnummer, internasjonale samtaler og SMS mv.)

Proposisjonen omhandler grossist- og sluttbrukerprisregulering av anrop til spesialnummer (5-siferde nummer mv.), prisregulering av internasjonale samtaler og SMS, unntak fra forvaltningslovens tremånedersfrist ved omgjøring av vedtak til skade for klager, og innføring av særskilt søksmålsfrist for vedtak fattet av ekommyndighetene.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget