Utdanningsspeilet 2006

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Utdanningsdirektoratets tredje utgave av den årlige publikasjonen Utdanningsspeilet, sammenstiller forskning, statistikk og analyser om grunnopplæringen.

Klikk her for å åpne Utdannigsspeielt 3. utgave - publisert i 2007