Forsiden

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond

Norges forskningsråd har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet utredet forslag til rammeverk for organisering og forvaltning av regionale forskningsfond.

Kommunal- og regionaldepartementet vil senere sende utredningsrapporten på høring.


Klikk her for å laste ned utredningsrapporten (PDF-fil)

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond er publisert i PDF-format. For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html