Utveksling av grunndata på personinformasjonsområdet - høring av arbeidsgrupperapport

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2008