Utveksling av grunndata på personinformasjonsområdet

Rapport fra arbeidsgruppe for utveksling av grunndata på personinformasjonsområdet.

Her kan du lese rapporten om utveksling av grunndata på personinformasjonsområdet  i pdf-format.

Vedlegg

Vedlegg 1 Mandat for arbeidsgruppe

Vedlegg 2 Hva som registreres i Folkeregisteret

Vedlegg 3 Vurdering av kvalitet i Folkeregisteret

Vedlegg 4 Dødsfallsmeldinger til Folkeregisteret

Vedlegg 5 Oversikt over innholdet i et framtidig Folkeregister

Vedlegg 6 Eksempler på bruk av adresser og annen kontaktinformasjon

Vedlegg 7 Informasjonsmodell

Vedlegg 8 Økonomisk/administrative konsekvenser av gruppens forslag