Veiledninger og brosjyrer

Veileder om barn og unge i plan og byggesak

Hensynet til barn og unge skal ivaretas i planlegging og i kravene til det enkelte byggetiltak. Denne veilederen viser hvordan plan- og bygningsloven kan bidra til å sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge.

Les dokumentet

Oppdatert oktober 2020

Se nynorskversjonen av veilederen her