Rettleiingar og brosjyrar

Rettleiar om barn og unge i plan og byggesak

I planlegging og i krav til kvart enkelt byggjetiltak skal omsynet til barn og unge sikrast.Denne rettleiaren viser korleis plan- og bygningslova kan medverke til å sikre og skapegode oppvekstvilkår for barn og unge.

Les dokumentet

Oktober 2020

Sjå bokmålsversjonen av rettleiaren her