Regjeringens satsingsområder

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Regjeringen har delt arbeidet med en ny politisk kurs inn i åtte satsingsområder. Les mer om hva som skjer på de enkelte satsingsområdene.

Bakgrunn

Ved valget i 2013 stemte velgerne for et nytt politisk flertall og en ny politisk kurs. Høyre/FrP-regjeringen løser viktige oppgaver i dag, og vil ruste Norge for fremtiden.

Politisk plattform

Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet 7. oktober 2013.

Følg satsingsområdene

Her kan du abonnere på e-postvarsel som varsler deg hver gang det publiseres et nytt dokument om et av de åtte satsingsområdene.

Aktuelt nå

Toppmøte om ungdom og psykisk helse 27.–28. februar

21.02.2017: Andelen barn og unge som rapporterer om psykiske plager i ungdomsårene er høy i alle de nordiske landene. Nordisk ministerråd og regjeringen tar opp dette på toppmøte om psykisk helse 27. februar og på konferanse om ungdom, arbeid, utdanning og psykisk helse 28. februar.

Bedre tilbud til unge med langvarige utmattelsestilstander

06.02.2017: Elever tilsvarende minst 10 skoleklasser var borte fra skolen med ME forrige skoleår, det viser en ny undersøkelse. Regjeringen vil sørge for at unge med langvarige utmattelsestilstander får et godt tilbud.

En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og mestring

06.02.2017: Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg ledet av professor Arild Hervik har vurdert behov for endringer i hjelpemiddelpolitikken i tiden fremover.

Flere aktuelle saker om regjeringens satsingsområder