Regjeringens satsingsområder

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Regjeringen har delt arbeidet med en ny politisk kurs inn i åtte satsingsområder. Les mer om hva som skjer på de enkelte satsingsområdene.

Bakgrunn

Ved valget i 2013 stemte velgerne for et nytt politisk flertall og en ny politisk kurs. Høyre/FrP-regjeringen løser viktige oppgaver i dag, og vil ruste Norge for fremtiden.

Politisk plattform

Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet 7. oktober 2013.

Følg satsingsområdene

Her kan du abonnere på e-postvarsel som varsler deg hver gang det publiseres et nytt dokument om et av de åtte satsingsområdene.

Aktuelt nå

Toppmøte om ungdom og psykisk helse 27.–28. februar

21.02.2017: Andelen barn og unge som rapporterer om psykiske plager i ungdomsårene er høy i alle de nordiske landene. Nordisk ministerråd og regjeringen tar opp dette på toppmøte om psykisk helse 27. februar og på konferanse om ungdom, arbeid, utdanning og psykisk helse 28. februar.

Styrker det kommunale selvstyret

10.03.2017: Et nytt lovforslag skal gi kommuner sterkere rettigheter dersom det oppstår uenighet mellom stat og kommuner om avgjørelser som angår kommunene. – Vi styrker det kommunale selvstyret og kommunenes rettigheter i saker der de er uenige med statlige virksomheter om hvordan regelverk skal forstås, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og mestring

06.02.2017: Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg ledet av professor Arild Hervik har vurdert behov for endringer i hjelpemiddelpolitikken i tiden fremover.

Flere aktuelle saker om regjeringens satsingsområder