Regjeringens satsingsområder

Regjeringen har delt arbeidet med en ny politisk kurs inn i åtte satsingsområder. Les mer om hva som skjer på de enkelte satsingsområdene.

Bakgrunn

Ved valget i 2013 stemte velgerne for et nytt politisk flertall og en ny politisk kurs. Høyre/FrP-regjeringen løser viktige oppgaver i dag, og vil ruste Norge for fremtiden.

Politisk plattform

Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet 7. oktober 2013.

Følg satsingsområdene

Her kan du abonnere på e-postvarsel som varsler deg hver gang det publiseres et nytt dokument om et av de åtte satsingsområdene.

Aktuelt nå

Rekordmange søknader til tiltak mot barnefattigdom

19.05.2017: Aldri før har flere søkt på Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, som i år er på 193,4 millioner kroner. Nå er det klart hvilke tiltak som får støtte til å legge til rette for at flere barn og unge kan delta på sosiale arenaer.

Forsterket oppfølging av de som har vært ledige lenge

11.05.2017: Regjeringen vil gi forsterket oppfølging til arbeidssøkere som har gått arbeidsledig lenge. I tillegg foreslår regjeringen 500 ekstra tiltaksplasser i måneden for å motvirke langtidsledighet.

NSB AS skal vere eit konkurransedyktig transportkonsern

11.05.2017: - Regjeringa støttar opp om NSB som eit breitt transportkonsern med verksemd innafor persontransport, gods på bane, buss og reiseliv. Når NSB skal konkurrere om persontogtilboda, er det viktig at selskapet får utvikle seg vidare som eit nordisk transportkonsern. Regjeringa legg samstundes vekt på at vekst må gi lønsemd, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Flere aktuelle saker om regjeringens satsingsområder