Historisk arkiv

Kunnskap gir muligheter for alle

Vi tar et historisk løft for etter- og videreutdanning av lærere i dag, fordi ingenting betyr mer for å løfte elevenes læring i fremtiden. Kunnskap gir sosial mobilitet og er avgjørende for å gjøre Norge mer robust.

Regjeringen gjennomfører en stor satsing på kunnskap. Kunnskap gir fremtidsmuligheter for den enkelte, uansett bakgrunn, og danner grunnlaget for sosial mobilitet i samfunnet. Kunnskap er avgjørende for å styrke norsk konkurransekraft og bygge landet for fremtiden.

En stor satsing på forskning, gjennom både offentlig og privat sektor, vil legge grunnlaget for fremtidens arbeidsplasser i en globalisert verden. 

Ingenting betyr mer for elevenes læring enn læreren. Regjeringen gjennomfører et lærerløft. Visjonen er å gjøre yrket så attraktivt at de beste kandidatene søker seg til læreryrket. Kompetanseheving, nye karriereveier og en bedre grunnopplæring skal gjøre læreryrket mer utfordrende og mer givende.

Regjeringen gjennomfører et yrkesfagsløft. Det norske samfunnet vil i årene som kommer ha et stort behov for fagutdannet arbeidskraft. Yrkesfagene må styrkes på sine egne premisser, og innsatsen mot frafall forsterkes.

En høyere utdanning fundert på kvalitet gir oss kompetente arbeidstakere. Kvalitet i forskningen legger grunnlaget for nye innovasjoner som skaper trygge arbeidsplasser. I en globalisert verden blir kunnskap et stadig viktigere verktøy i den internasjonale konkurransen mellom landene.

Regjeringen vektlegger en stor satsing på kunnskap som avgjørende for å styrke norsk konkurransekraft og bygge landet for fremtiden.

I de relaterte artiklene og i nyhetsstrømmen nedenfor kan du lese mer om regjeringens satsing på kunnskap.