Historisk arkiv

Konkurransekraft for norske arbeidsplasser

Vi styrker satsingen på forskning og innovasjon og senker skatter og avgifter for vanlige folk og norske bedriftseiere. Det vil styrke omstillingsevnen og konkurransekraften og skape trygge arbeidsplasser for fremtiden.

Vi har en åpen økonomi som bidrar til effektiv produksjon og varebytte. Vi har en høyt utdannet befolkning, og arbeidskraften er vår viktigste ressurs. Norge er i tillegg rikt på naturressurser, og petroleumsnæringen har i flere tiår vært en viktig drivkraft for den økonomiske veksten. En rekke forhold, som lavere oljepris, aldrende befolkning, lavere produktivitetsvekst samt klimautfordringer, peker i retning av at næringslivet må omstille seg. Omstilling er nødvendig for å kunne opprettholde vårt inntekts- og velferdsnivå.  

Regjeringen er opptatt av at Norge skal ha flere ben å stå på. Vår oppgave er å styrke Norges evne til nyskaping og omstilling som trygger arbeidsplassene, bidra til å løse klimautfordringene og legge til rette for nye virksomheter og nye jobber i privat sektor.

Regjeringen satser på forenkling og digitalisering. Vi vil at bedriftene skal bruke mindre tid på rapportering og oppfølging av regelverk, og mer tid på å skape verdier og arbeidsplasser.

Vår konkurransekraft påvirkes av hvor effektivt vi utnytter landets ressurser, vår evne til innovasjon og omstilling og den globale økonomiske utviklingen. Innovasjon, entreprenørskap, forskning, kunnskap og teknologi er derfor nødvendige satsingsområder i møtet med stadig mer global konkurranse. 

I de relaterte artiklene og i nyhetsstrømmen nedenfor kan du lese mer om hva regjeringen gjør for å styrke konkurransekraften for norske arbeidsplasser.