Historisk arkiv

300 nye lærerspesialister neste skoleår

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Lærerspesialistene og skolene de jobber på er fornøyde med ordningen, viser en ny rapport. – Målet er å få 300 nye lærerspesialister i skolen neste år, og å utvikle ordningen videre i årene som kommer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Lærer underviser elev i klasserommet

300 lærere har blitt ansatt som lærerspesialister siden ordningen ble innført i 2015, og neste år utvides dette med 300 til. Lærerspesialistene har et spesielt ansvar for å oppdatere seg faglig, ta i bruk nye undervisningsmetoder og dele kunnskap med andre lærere. Det er i dag lærerspesialister både i grunnskolen og videregående, innen fagområdene norsk, realfag, yrkesfag og praktiske og estetiske fag.

– Foreløpig gjelder ordningen norsk og realfag, samt yrkesfag og praktiske og estetiske fag. Neste år utvides den til også å omfatte begynneropplæring i lesing, skriving og regning. Dette gjør vi for å styrke tidlig innsats i skolen, sier kunnskapsministeren.

NIFU og NTNU samfunnsforskning har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet evaluert ordningen med lærerspesialister. Sluttrapporten viser at en stor del av lærerne opplever ordningen som en alternativ og attraktiv karrierevei.

Felles kultur for læring

Rektorene oppgir at ordningen har bidratt til å gi god undervisning og en felles kultur for læring. Alle mener at ordningen har fungert bra, og at lærerspesialistene har gjort en god jobb.

– Målet med lærerspesialistordningen er todelt. Det skal være en attraktiv karrierevei og motvirke at dyktige lærere søker seg bort fra skolen, men lærerspesialistene skal også bidra til faglig samarbeid og utvikling for hele skolen, understreker Røe Isaksen.

Ifølge rapporten fra NIFU og NTNU Samfunnsforskning bruker lærerne mest tid til å oppdatere seg faglig på egenhånd, mens de i mindre grad bruker tid på å dele kunnskap med kolleger på lærerværelset. Særlig gjelder dette lærerspesialistene i realfag.

Nesten åtte av ti veileder kolleger

Nesten åtte av ti lærerspesialister i norsk svarer at de noen ganger eller ofte har holdt forelesninger eller seminar for alle lærerne på skolen. Dette gjelder bare fire av ti realfagsspesialister.

Når det gjelder veiledning av andre lærere, både enkeltvis og i team, svarer om lag tre av fire lærerspesialister at de har gjort dette.

– Noe av det vi bør se på når ordningen skal utvides er hvordan skolens ledelse kan legge enda bedre til rette for at lærerspesialistene får dele kunnskap med andre lærere på skolen. Ordningen må komme flest mulig elever til gode, sier kunnskapsministeren.

Attraktiv karrierevei

Lærerspesialistene opplever ifølge rapporten at tiden til å utøve rollen ikke alltid strekker til, men sier de har stor tro på ordningen. De fleste ønsker også å beholde stillingen som lærerspesialist.

– Satsingen ser ut til å ha gitt lærerspesialistene en viss status og anerkjennelse på lærerværelset. Ordningen fremstår også som en attraktiv karrierevei for lærerne, og det er jeg veldig glad for, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

67 prosent av lærerspesialistene i norsk og 79 prosent av lærerspesialistene i realfag kunne gjerne tenke seg å fortsette som lærerspesialister. Blant andre lærere på skolene er det til sammen 45 prosent som svarer at de kunne tenke seg å bli lærerspesialist.

Les mer om lærerspesialistordningen på Utdanningsdirektoratets sider

Hele rapporten fra NIFU/NTNU samfunnsforskning kan du lese her

Fakta

  • Tilsammen startet 216 lærerspesialister i norsk og realfag høsten 2015. Fra høsten 2017 deltar 300 lærerspesialister på 168 skoler over hele landet.
  • Høsten 2016 startet også en prøveordning med lærerspesialistutdanning i matematikk og norsk. Dette er en videreutdanning på masternivå.
  • For å bli lærerspesialist må man ha godkjent lærerutdanning og minst 60 studiepoeng i spesialiseringsfaget sitt. I tillegg må man ha minst fem års erfaring som lærer.
  • Lærerspesialisten skal være faglig oppdatert på skoleutvikling, forskning og fagdidaktikk, og bidra til å utvikle skolen som lærende organisasjon.
  • Alle fylkeskommuner, kommuner og private skoler kan søke om å delta i ordningen med lærerspesialister.