Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Leter du kun etter innhold om koronasituasjonen, kan du avgrense søket ved å velge "Koronasituasjonen" i tema-boksen under søkefeltet nedenfor.

Viser 131-140 av 86415 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Vet - dyrehelseforordningen - DA Del IV landdyr - forflytning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 27.11.2020
  Celexnr.: 32020R0688 KOM-nr.: KOM(2019)4058 Basis rettsaktnr.: AHL-forordning (EU) 2016/429

  Kommisjons gjennomføringsforordning (EU) 2020/688 av 17. desember 2019 med utfyllende bestemmelser til Parlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 om dyrehelsebetingelser for forflytning av landdyr og rugeegg i Unionen

 • Det som er bra for Nord-Norge, er bra for Norge

  27.11.2020 Tale/innlegg Utenriksdepartementet, Statsministerens kontor

  Å styrke nærings- og samfunnsutviklingen i Nord-Norge er det klokeste vi kan gjøre for å fremme norske interesser i Arktis. Dette er sentralt i regjeringens nye stortingsmelding om nordområdene.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide , Statsminister Erna Solberg Nordlys, 27. november

 • Reach/XVII/Dimetylformamid

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 26.11.2020
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring av vedlegg XVII i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 (Reach) for N,N-dimetylformamid

 • Reach/XVII/PAH i granulater og flak

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 26.11.2020
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) ..../.... av .... om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach) med hensyn til polysykliske

 • Utanriksministeren har ein telefonsamtale med utanriksministeren i Canada

  26.11.2020 Kalenderhending Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide har ein telefonsamtale med utanriksministeren i Canada.

  Tidspunkt: 26.11.2020, kl 18.45

 • Inntektspolitikk og lønnsoppgjør

  26.11.2020 Artikkel Arbeids- og sosialdepartementet

  Det inntektspolitiske samarbeidet mellom regjeringen og partene i arbeidslivet har som hovedmål å koordinere lønnsdannelsen.

 • REACH/XVII/Tatoveringskjemikalier

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 26.11.2020
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av ... om endring endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) for tatoveringsblekk og

 • Samferdselsdepartementet har mottatt konseptvalutgreiing om Kongsvingerbanen

  26.11.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  På oppdrag frå Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet gjennomført ei konseptvalutgreiing om ulike alternativ for vidare utvikling av jernbanestrekninga mellom Lillestrøm og riksgrensa. Utgreiinga skal kvalitetssikrast før regjeringa tek

 • Det tekniske berekningsutvalet for inntektsoppgjera (TBU)

  26.11.2020 Artikkel Arbeids- og sosialdepartementet

  Det tekniske berekningsutvalet for inntektsoppgjera (TBU) legg til rette for at partane i arbeidslivet og myndigheitene har ei best mogeleg felles forståing av situasjonen i norsk økonomi.

 • Svar på spørsmål om menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia

  26.11.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om hva utenriksministeren foretar seg for å kritisere den svært alvorlige menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia i forbindelse med G20-toppmøtet.