Kypros - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Hellas

De fleste reiser til Kypros går trygt og uten spesielle problemer. Kypros har vært delt siden den tyrkiske invasjonen i 1974 med en FN-kontrollert buffersone mellom den sørlige gresk-kypriotiske delen og den nordlige tyrkisk-kypriotiske delen av øya. Nordmenn trenger pass for innreise til Kypros. Kypros er ikke en del av Schengen-området, men mellom Norge og Republikken Kypros er det visumfrihet.

Snarveier:

Praktisk informasjon

Myntenheten på Kypros er euro, €. De fleste kredittkort kan anvendes. Elektronisk betaling er mindre utbredt enn i Norge, men er vanlig i større butikker. På den tyrkisk-kypriotiske delen av øya kan man betale med euro, men vekslepenger gis i tyrkisk mynt.

Tidsforskjell: + 1 time (GMT +2)

Strømnettet er på 240 volt. Stikkontakter har tre flate plugger. Mange hoteller låner ut adaptere, eller de kan kjøpes i supermarkeder.
Nasjonal telefonkode: +357. Internettdomenet er .cy

Åpningstider for butikker, bank, og offentlige kontorer varierer avhengig  om de er i by, på landsbygda eller i turistområder. Det er forskjellige åpningstider om sommeren og vinteren, ofte stenger butikker i den varmeste tiden på dagen mellom 15.00-17.30.

Nasjonale helligdager: 1. januar - nyttårsdag, 6. januar - "Theofania", 27. februar - "Kathari Deftera" (bevegelig helligdag, innledning av fasten), 25. mars - gresk nasjonaldag, 1. april - kypriotiske nasjonaldag, 14. april - langfredag, 17. april - påske, 1. mai - offentlig høytidsdag, 5. juni - pinse, 15. august - "Jomfru Marias innsovning", 1. oktober - kypriotisk uavhengighetsdag, 28. oktober - gresk nasjonaldag, 25. desember - 1. juledag, 26. desember - 2. juledag.

Kypros har ikke tog, men buss og drosje. Maxi-taxier tilbyr transport mellom alle byer og kjører hver halve time. Man kan ta båt fra Limassol og Larnaca til Hellas, Egypt, Israel og Libanon.

Norsk førerkort er gyldig i seks måneder. Dersom oppholdet ditt varer mer enn seks måneder, må du søke Department of Road Transport om kypriotisk førerkort. Du trenger ikke å bestå en førerkortprøve.

Lokale språk på Kypros er nygresk, og tyrkisk i den nordlige tyrkisk-kypriotiske delen av øya. De fleste kyprioter snakker godt engelsk.

Eldre kyprioter setter pris på at man respekterer ettermiddagshvilen mellom kl. 15.00-18.00.

Det er ikke tillatt å flytte på antikviteter på sjøbunnen, eller å ta med antikviteter ut av Kypros uten spesiell tillatelse. Straffenivået for mindre forseelser har økt de seneste år. Straffenivået for besittelse av narkotika er høyt.

Ved eiendomskjøp anbefales det å søke kvalifisert juridisk hjelp.

På grunn av den faktiske delingen av øya kan det være vanskelig å gi samme tilbud om konsulær bistand i den nordlige delen av øya som i den gresk-kypriotiske delen. Generalkonsulatet i Nicosia vil gi råd og assistanse innenfor gjeldende regler men begrenset av at det er liten eller ingen direkte kontakt med såkalte «myndigheter» på Nord-Kypros. En representant fra generalkonsulatet vil kunne besøke den tyrkisk-kypriotiske delen av øya dersom situasjonen tilsier at det er nødvendig.

Verken ambassaden i Aten, ambassaden i Ankara eller generalkonsulatet på Kypros har anledning til å attestere/legalisere dokumenter utstedt av «nord-kypriotiske myndigheter», da disse dokumenter ikke anerkjennes av norske myndigheter.


Sikkerhet

De fleste reiser til Kypros går trygt og uten spesielle problemer. Kypros har vært delt siden den tyrkiske invasjonen i 1974 med en FN-kontrollert buffersone mellom den sørlige gresk-kypriotiske delen og den nordlige tyrkisk-kypriotiske delen av øya. Norge anerkjenner «Republic of Cyprus» i sør, men i overensstemmelse med FN-resolusjon nr. 541/1983 anerkjennes ikke the "Turkish Republic of Northern Cyprus" i nord.

Norge er representert ved et honorært generalkonsulat i Nicosia. Ansvarlig norsk ambassade for Kypros er den norske ambassaden i Aten.

Norske borgere kan henvende seg til generalkonsulatet dersom det oppstår behov for bistand. På grunn av den faktiske delingen av øya, kan det imidlertid være vanskelig å gi samme tilbud om konsulær bistand som i den gresk-kypriotiske delen.

Honorært generalkonsulat i Nikosia
Mechatronic Building
241 Limassol Avenue
2571 Nisou Industrial Zone
P.O Box 27060
1641 Nicosia
Tel: +357 223 49 414
Fax: +357 223 43 149
E-post: RoyalNorwegianConsulate@mechatronic.com.cy

Reisende og studenter som skal oppholde seg i landet over en lengre periode, og turister som reiser på egenhånd oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no. Det vil gjøre det lettere for utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje.

Dersom du reiser utenfor Norge uten reiseforsikring, kan det få store konsekvenser for deg eller dine medreisende. Du bør derfor tegne en god reiseforsikring. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall. Pass på at forsikringen også dekker uforutsett sykdom og uhell. Vær oppmerksom på at forsikringsselskapene kan ha ulike, spesielle vilkår og at det er visse situasjoner som ikke dekkes. Les alltid forsikringsbetingelsene nøye på forhånd - også de detaljerte vilkårene! 

Informasjon fra ambassaden vil i første rekke finnes på ambassadens hjemmeside samt på Utenriksdepartementets nettside.

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00. E-post: UDops@mfa.no

Ambassadens telefonnummer er (0030) 210 72 46 173. Dersom man ringer ambassadens telefonnummer utenfor åpningstid, vil man bli videreført til UDs døgnoperative senter.

Publikum i Norge kan ringe UDs sentralbord (tlf. 23 95 00 00) og vil bli satt over til UDs operative senter. Savnede nordmenn skal meldes til lokalt politi i Norge. Pårørende i Norge kan ringe 02 800 og komme direkte til sitt lokale politidistrikt.

Nødnummer på Kypros: 112

Risikoen for terrorhendelser ansees som liten. Terror kan aldri helt utelukkes, og reisende oppfordres på generelt grunnlag til å være forsiktige, spesielt på offentlige steder, i og rundt offentlige bygninger, ved turistattraksjoner, på offentlig transport, i kjøpesentre og andre steder med store folkemengder. Reisende bør holde seg orientert om utviklingen på stedet og følge nøye lokale myndigheters anvisninger.

Kypros er geografisk nær Syria, og kypriotiske myndigheter har stående beredskap for en eventuell evakuering av EU-borgere og andre borgere fra Syria og nabolandet Libanon.

Vi anbefaler reisende å oppbevare pass, penger og kort under klærne, og ikke i lommer eller ryggsekker som er lett tilgjengelig. Vi oppfordrer alle reisende til å være på vakt for lommetyver, spesielt på flyplasser, buss og annen offentlig transport. Når man anmelder tap av pass hos lokalt politi, må man oppgi passnummer. Ta med en kopi av passet på reisen.

Kypros har en av de høyeste trafikkulykkefrekvenser i Europa. Kypros har venstrekjøring. Dersom du leier bil, moped eller båt, sjekk kjøretøyets tilstand og at det er fullverdig forsikret.

Kypros er med i eurosonen. Kreditt- og betalingskort kan benyttes. Følg med på Central Bank of Cyprus' hjemmeside. Vær oppmerksom på at kontanter som betalingsmiddel er mer utbredt enn i Norge.

I en eventuell krisesituasjon vil bistand i henhold til gjeldende retningslinjer bli gitt av ambassaden i Aten, norsk honorær konsul i Nicosia, og ved alvorlige situasjoner også i samarbeid med den svenske ambassaden i Nicosia.

De fleste jordskjelv merkes knapt, men faren for større skjelv med store skader er alltid til stede. De fleste jordskjelv varer sjelden mer enn ett minutt. Et jordskjelv kan være skremmende, men om man er beskyttet er det oftest ikke farlig i seg selv. Søk dekning for fallende gjenstander, for eksempel under et bord, i en døråpning eller en korridor. Vær oppmerksom på at telefonsystemer kan ofte bli rammet i slike situasjoner. Ambassaden oppfordrer nordmenn til å gjøre seg kjent med de forholdsregler som bør tas i forkant, under og i etterkant av eventuelle jordskjelv. Listen nedenfor er veiledende.

Unngå plassering av tunge gjenstander i nærheten av senger og sovesteder. Plasser tunge gjenstander på lave steder, og la gjenstander som kjøleskap og fryser ha rom til å bevege seg uten å tippe over ende. Ved jordskjelv bør bygningen bør en søke tilflukt på et åpent sted. Alternativ bør en oppholde seg i døråpninger eller under bord.

Dersom du befinner deg i en bil under et jordskjelv, stans bilen og bli værende i den. Foreta kontrollert nedbremsing, parker kjøretøyet klart av broer, fjellsider og elektriske ledninger.

Opptreden i etterkant av jordskjelv: Vær oppmerksom på muligheten for etterskjelv, lytt til radio, og forlat ikke tilfluktsstedet før det er klart at situasjonen tillater det. Unngå bruk av elektriske artikler og drikk ikke vann fra springen. Vær oppmerksom på at skjelvet kan ha revet av elektriske ledninger, ledet til gasslekkasje eller skadet bygningsmasse slik at gjenstander kan falle ned. Oppsøk redningspersonell, opplys om eventuelle sårede og savnede. Unngå unødig bruk av bil og mobiltelefon. Gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og norske myndigheter/ambassaden om hvordan du har det.

Dersom det nettopp har vært jordskjelv, kan det oppstå risiko for tsunami. Hvis du tror det er fare for en tsunami, beveg deg bort fra vannkanten og fra lavtliggende områder ved havet. Om mulig, evakuer til et høytliggende område. En tsunami er ikke én stor bølge, men en serie av bølger som kan komme til forskjellige tidspunkt. Følg med på lokale nyheter, på tv eller radio for å få oppdatert informasjon om situasjonen.

Understrømmer i havet kan være sterke, så følg varsling på strendene og benytt kun "godkjente" strender.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn trenger pass for innreise til Kypros. Kypros er ikke en del av Schengen-området. Mellom Norge og Republikken Kypros er det visumfrihet.

Ved reise med barn under 18 år kan kypriotiske myndigheter kreve at familieforhold må dokumenteres. Når kun den ene av foreldrene reiser med barnet, kan kypriotiske myndigheter kreve bekreftet fullmakt fra den av foreldrene som ikke er med på reisen. Ved behov for hjelp eller for nærmere informasjon, kan man enten kontakte det honorære
generalkonsulatet i Nikosia på e-post: RoyalNorwegianConsulate@mechatronic.com.cy  eller ambassaden i Aten: emb.athens@mfa.no. Utenfor åpningstid kan UDs døgnoperative senter kontaktes på: udops@mfa.no.

Personer med oppholdstillatelse i Norge trenger i utgangspunktet ikke visum for innreise til Kypros. Vennligst se nærmere informasjon på den kypriotiske ambassaden i Sveriges nettside. 

Reiseinformasjon for Nord-Kypros: Kypros har vært delt siden 1974 med en smal FN-kontrollert buffersone mellom den sørlige gresk-kypriotiske delen og den nordlige tyrkisk-kypriotiske delen av øya. Republikken Kypros er internasjonalt anerkjent, men har siden 1974 ikke hatt kontroll over den nordlige delen av øya, som er under tyrkisk-kypriotisk styre og tyrkisk militær kontroll. Den tyrkisk-kypriotiske administrasjonen erklærte den nordlige delen av øya som uavhengig stat i 1983 under navnet "Turkish Republic of Northern Cyprus" TRNC, som kun er anerkjent av Tyrkia. Norge anerkjenner i overensstemmelse med FN-resolusjon nr. 541/1983 ikke TRNC.

Kypriotiske myndigheter tillater ikke innreise fra personer som har ankommet Kypros via den tyrkisk-kypriotiske delen av øya. Som turist er det mulig å krysse fra sør til nord. Man kan bli sjekket ved retur. De som er interessert i å reise til den nordlige delen av øya anbefales å undersøke forsikringsavtalen sin nøye før de reiser.

Norske borgere kan krysse den "grønne linjen" mellom nord og sør etter å ha vist gyldig norsk pass ved følgende kontrollposter: Ledra Street (kun til fots), Ledra Palace (kun til fots), Ayios Dometios, Pergamos (Pyla), Strovilia, Zodhia (kun med bil)

Biler som leies i sør kan kjøres i den nordlige delen, men det må tegnes separat tilleggsforsikring for den perioden bilen er i nord. Dette kan gjøres på krysningspunktet. Ambassaden anbefaler at man undersøker nøye hva tilleggsforsikringen dekker og ikke dekker. Les alltid forsikringsbetingelsene nøye på forhånd.

Det finnes regler for mengde sigaretter, sprit og andre varer som kan medbringes fra nord til sør. Brudd på disse reglene kan straffes med alvorlige bøter og konfiskering av varer.

Kjøp, salg, utleie og pant av eiendom uten eierens tillatelse har vært strengt forbudt siden oktober 2006. Høyeste straff er sju års fengsel. Med "eier" menes personen som er registrert som eier i eiendomsregisteret for Republikken Kypros (inkludert gresk-kyprioter som har vært internt fordrevne siden 1974.) Ifølge Republikken Kypros tilhører 4/5 deler av eiendommene på den nordlige delen av øya internt fordrevne gresk-kyprioter. De som vurderer å kjøpe eller bruke eiendom på den nordlige delen av øya, bør derfor først undersøke eiendomsrettighetene nøye, og henvende seg til Lands and Surveys Department of the Ministry of Interior på Republikken Kypros.

For mer informasjon, se: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus og hjemmesiden til Cyprus Tourism Organisation


Helse

Livet på Kypros medfører ingen spesielle sykdomsfarer. Det anbefales å tegne reise- og sykeforsikring før utreise. I tillegg bør man skaffe seg europeisk helsetrygdekort som er gyldig i alle EØS-land.

Det finnes et godt antall offentlige og private sykehus og klinikker. Standarden er generelt høyere på private sykehus enn offentlige.