Kypros - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Hellas

Reisende må ha med gyldig pass. Kypros har vært delt siden 1974 med en FN-kontrollert buffersone mellom Republikken Kypros og den nordlige delen av øya. Republikken Kypros er internasjonalt anerkjent, men har siden 1974 ikke hatt kontroll over den nordlige delen av øya. Norge har ingen egen representasjon på den nordlige delen av Kypros. Hvis krysningspunktene mellom nord og sør blir stengt, har ambassaden begrensede muligheter til å yte konsulær bistand i nord.

Husk pass: Norske borgere trenger pass (nødpass aksepteres også) eller nasjonalt ID-kort med reiserett for innreise til Kypros. Passet trenger ikke være gyldig utover den planlagte utreisedagen fra Kypros. Kypros er ikke en del av Schengen-området.

Personer med oppholdstillatelse i Norge trenger i utgangspunktet ikke visum for innreise til Kypros, men påse at du reiser både med gyldig oppholdskort og reisebevis/pass. Vennligst se nærmere informasjon på den kypriotiske ambassaden i Sveriges nettsider.

Barn under 18 år: Hvis du reiser med barn under 18 år, kan kypriotiske myndigheter kreve at familieforhold dokumenteres. Når kun den ene av foreldrene reiser med barnet, kan det kreves en fullmakt fra den av foreldrene som ikke er med på reisen. Dersom barna reiser alene, kan det kreves en bekreftelse på at reisen og oppholdet er godkjent av barnas foreldre. Dette gjelder spesielt ved reiser ut av EU/EØS-området. Kopi av foreldrenes pass bør legges ved bekreftelsen.

Spørsmålet knyttet til inn-/utreise fra Kypros for barn under 18 år kan også rettes til Kypros sin ambassade i Stockholm.

Mistet pass: Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort, må du melde tapet til kypriotisk politi. Du kan få utstedt nødpass ved det norske konsulatet i Nikosia. Merk at utstedelse av nødpass kan ta 2 til 5 virkedager.

Honorært generalkonsulat i Nikosia

Mitsis Building
1, Stasinou Avenue, Eleftheria Square
Nikosia 1060, Kypros
Tel: +357 223 49 414
Faks: +357 223 43 149
E-post: RoyalNorwegianConsulate@mechatronic.com.cy 

Informasjon om den nordlige delen av Kypros: Kypros har vært delt siden 1974, med en smal FN-kontrollert sikkerhetssone mellom Republikken Kypros og den nordlige delen av øya. Republikken Kypros er internasjonalt anerkjent, men har siden 1974 ikke hatt kontroll over den nordlige delen av øya, som er under tyrkisk-kypriotisk styre og tyrkisk militær kontroll. Den tyrkisk-kypriotiske administrasjonen erklærte den nordlige delen av øya som uavhengig stat i 1983 under navnet «Turkish Republic of Northern Cyprus» (TRNC). Norge anerkjenner ikke TRNC, i overensstemmelse med FN-resolusjon nr. 541/1983.

Norge har ingen egen representasjon på den nordlige delen av Kypros. Hvis krysningspunktene mellom nord og sør blir stengt, har ambassaden begrensede muligheter til å yte konsulær bistand i nord.

Det finnes regler på de kypriotiske myndighetenes nettside for hva som kan medbringes fra nord til sør. Biler som leies i sør, kan som hovedregel kjøres i den nordlige delen, men det må tegnes separat tilleggsforsikring for den perioden bilen er i nord. Dette kan gjøres på krysningspunktet. Ambassaden anbefaler at man undersøker nøye hva tilleggsforsikringen dekker og ikke dekker. Les alltid forsikringsbetingelsene nøye på forhånd.

Ifølge Republikken Kypros tilhører 4/5 deler av eiendommene på den nordlige delen av øya internt fordrevne gresk-kyprioter. Kjøp, salg, utleie og pant av eiendom uten eierens tillatelse har vært forbudt siden oktober 2006. Med «eier» menes personen som er registrert som eier i eiendomsregisteret for Republikken Kypros (inkludert gresk-kyprioter som har vært internt fordrevne siden 1974). De som vurderer å kjøpe eller bruke eiendom på den nordlige delen av øya, bør derfor først undersøke eiendomsrettighetene nøye, og henvende seg til Lands and Surveys Department of the Ministry of Interior på Republikken Kypros.

For mer informasjon:

Trafikk: Ulykkefrekvensen i trafikken er høy. Over hele Kypros er det venstrekjøring. Vær forsiktig ved kryssing av veier, selv i lyskryss. Bruk av hjelm er påbudt. Norsk førerkort er gyldig på Kypros. 

Terror: Risikoen for terrorhendelser ansees som liten. Terror kan aldri helt utelukkes, og reisende oppfordres på generelt grunnlag til å være forsiktige, spesielt på offentlige steder.

Bading: Respekter advarsler på strender knyttet til strøm- og vindforhold.

Antikviteter: Det er ikke tillatt å flytte på antikviteter på sjøbunnen, eller å ta med antikviteter ut av Kypros uten spesiell tillatelse

Livet på Kypros medfører ingen spesielle sykdomsfarer. Det anbefales å tegne reise- og sykeforsikring før utreise. I tillegg bør man skaffe seg europeisk helsetrygdekort som er gyldig i alle EØS-land.

Det finnes et godt antall offentlige og private sykehus og klinikker. Standarden er generelt høyere på private sykehus enn offentlige.

Det er generelt lite kriminalitet på Kypros. På turiststeder, offentlig transport og i storbyer bør man vise aktsomhet, blant for å unngå lommetyver.

Narkotik: Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som alvorlige lovbrudd og medfører streng straff. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det kypriotiske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Jordskjelv. Kypros ligger i en jordskjelvutsatt sone. De fleste jordskjelv merkes knapt, men faren for større skjelv med store skader er alltid til stede.

Det er lurt å gjøre seg kjent med hvilke forholdsregler som bør tas i forkant av, under og i etterkant av jordskjelv (se Norsar). Dersom det nettopp har vært et jordskjelv i havområder eller nært kysten, kan det oppstå en tsunami. En tsunami er ikke én stor bølge, men en serie av bølger som kan komme til forskjellige tidspunkt.

Skogbrann. På grunn av tørt landskap og høye temperaturer er Kypros utsatt for skogbranner. Skogbranner skjer spesielt i sommerhalvåret, men ikke utelukkende. Faren øker betraktelig dersom det er sterk vind. Skogbranner kan være potensielt svært farlige og det oppfordres til å følge lokale myndigheters råd og vær forberedt på at evakuering kan bli nødvendig.

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Droner. Bruk av droner i Kypros er regulert, som i andre EU/EØS-land. Les mer informasjon om gjeldende regelverk på: Drone Laws in Cyprus [Updated July 14, 2022] (drone-laws.com).

Nødtelefon (lokalt): 112

Ambassaden i Aten (i kontortiden): (+30) 210 72 46 173

Utenom kontortid blir publikum overført til Utenriksdepartementets operative senter.

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post UDs.Operative.Senter@mfa.no

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatet

Kypros.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Kypros.