Kypros - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Hellas

Kypros har vært delt siden 1974 med en FN-kontrollert buffersone mellom Republikken Kypros og den nordlige delen av øya. Republikken Kypros er internasjonalt anerkjent, men har siden 1974 ikke hatt kontroll over den nordlige delen av øya. Krysningspunktene mellom den sørlige og nordlige delen av Kypros er midlertidig stengt for turister. Kypros har på grunn av koronaviruset (covid-19) innført en rekke innreiserestriksjoner. Alle reisende må fylle ut et elektronisk skjema før innreise. Reisende fra Norge må fremvise negativ covid-19-test ved ankomst. For øvrig informasjon om koronaviruset, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 1. MARS 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: Island.

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Norra Savolax, Norra Karelen, Kajanaland og Mellersta Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. april 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Nødtelefon: 112

Dersom en krisesituasjon oppstår, er det kypriotiske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Følg veiledning og tilrådning fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio. Det er viktig at du varsler dine pårørende. Gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og norske myndigheter/ambassaden om hvor du er og hvordan du har det.

Norge er representert ved et honorært generalkonsulat i Nikosia. Ansvarlig norsk ambassade for Kypros er den norske ambassaden i Aten. Kontakt generalkonsulatet: (00 357) 223 49 414 eller ambassaden: (0030) 210 72 46 173 hvis du er i en krise eller nødsituasjon. Utenfor ambassadens åpningstid kan du kontakte UDs døgnoperative senter på telefon: (0047) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no. 

Kypros har vært delt siden den tyrkiske invasjonen i 1974 med en FN-kontrollert buffersone mellom Republikken Kypros og den nordlige delen av øya. Norge anerkjenner the Republic of Cyprus i sør, men i overensstemmelse med FN-resolusjon nr. 541/1983 anerkjennes ikke the "Turkish Republic of Northern Cyprus" i nord.

På grunn av den faktiske delingen av øya, vil utenrikstjenesten ikke kunne gi samme tilbud om konsulær bistand i det nordlige Kypros som i den sørlige delen av øya. En representant fra generalkonsulatet vil under normale omstendigheter kunne besøke den nordlige delen av øya dersom situasjonen tilsier at det er nødvendig.

Verken ambassaden i Aten eller generalkonsulatet på Kypros har anledning til å attestere/legalisere dokumenter utstedt av såkalte «myndigheter» i «Turkish Republic of Northern Cyprus" da disse dokumenter ikke anerkjennes av norske myndigheter.

Honorært generalkonsulat i Nikosia
Mitsis Building
1, Stasinou Avenue, Eleftheria Square
Nicosia 1060, Cyprus
Tel: +357 223 49 414
Fax: +357 223 43 149
E-post: RoyalNorwegianConsulate@mechatronic.com.cy

Reisende oppfordres til å registrere kontaktopplysninger hos Utenriksdepartementet. Reiseregistrering.no er et tilbud til reisende om å registrere kontaktopplysninger. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på sms eller e-post.

Risikoen for terrorhendelser ansees som liten. Terror kan aldri helt utelukkes, og reisende oppfordres på generelt grunnlag til å være forsiktige, spesielt på offentlige steder.

Oppbevar pass, penger og kort under klærne, og ikke i lommer eller ryggsekker som er lett tilgjengelig.

Kypros har en av de høyeste trafikkulykkefrekvensene i Europa. Dersom du leier bil, moped eller båt, sjekk kjøretøyets tilstand og at det er fullverdig forsikret.

Det er risiko for jordskjelv på Kypros. De fleste jordskjelv merkes knapt, men faren for større skjelv med store skader er alltid til stede. 

Dersom det nettopp har vært et jordskjelv, kan det oppstå tsunami. En tsunami er ikke én stor bølge, men en serie av bølger som kan komme til forskjellige tidspunkt.

Understrømmer i havet kan være sterke, så følg varsling på strendene og benytt kun godkjente strender.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn trenger pass for innreise til Kypros. Kypros er ikke en del av Schengen-området. Mellom Norge og Republikken Kypros er det visumfrihet.

Ved reise med barn under 18 år kan kypriotiske myndigheter kreve at familieforhold må dokumenteres. Når kun den ene av foreldrene reiser med barnet, kan kypriotiske myndigheter kreve bekreftet fullmakt fra den av foreldrene som ikke er med på reisen. Dersom barna reiser alene, kan det være nødvendig å ha med en bekreftelse på at reisen og oppholdet er godkjent av barnas foreldre eller oppnevnte omsorgspersoner. Kopi av foreldrenes pass bør legges ved bekreftelsen. Eksempel på en generell bekreftelse. Ved behov for hjelp eller for nærmere informasjon, kan man enten kontakte det  honorære generalkonsulatet i Nikosia på e-post  eller ambassaden i Aten. Utenfor åpningstid kan UDs døgnoperative senter kontaktes på: UDs.Operative.Senter@mfa.no. 

Personer med oppholdstillatelse i Norge trenger i utgangspunktet ikke visum for innreise til Kypros. Vennligst se nærmere informasjon på den kypriotiske ambassaden i Sveriges nettsider. 

Hvis du mister passet, kan du få utstedt nødpass ved det norske konsulatet på Kypros. Søknad om nødpass krever personlig oppmøte.

Informasjon for den nordlige delen av Kypros: Kypros har vært delt siden 1974 med en smal FN-kontrollert buffersone mellom Republikken Kypros og den nordlige delen av øya. Republikken Kypros er internasjonalt anerkjent, men har siden 1974 ikke hatt kontroll over den nordlige delen av øya, som er under tyrkisk-kypriotisk styre og tyrkisk militær kontroll. Den tyrkisk-kypriotiske administrasjonen erklærte den nordlige delen av øya som uavhengig stat i 1983 under navnet "Turkish Republic of Northern Cyprus" TRNC, som kun er anerkjent av Tyrkia. Norge anerkjenner i overensstemmelse med FN-resolusjon nr. 541/1983 ikke TRNC.

Krysningspunktene mellom den nordlige og den sørlige delen av Kypros er midlertidig stengt for turister på grunn av koronasituasjonen. Krysningspunktene ble stengt samtidig med at Republikken Kypros innførte stenging av yttergrensene 24. mars. Den 8. juni åpnet Republikken Kypros for at enkelte kategorier kan krysse grenseovergangene, se pressemelding fra 8. juni.

Biler som leies i sør kan kjøres i den nordlige delen, men det må tegnes separat tilleggsforsikring for den perioden bilen er i nord. Dette kan gjøres på krysningspunktet. Ambassaden anbefaler at man undersøker nøye hva tilleggsforsikringen dekker og ikke dekker. Les alltid forsikringsbetingelsene nøye på forhånd.

Det finnes regler på de kypriotiske myndighetenes nettside for hva som kan medbringes fra nord til sør.

Kjøp, salg, utleie og pant av eiendom uten eierens tillatelse har vært strengt forbudt siden oktober 2006. Høyeste straff er sju års fengsel. Med "eier" menes personen som er registrert som eier i eiendomsregisteret for Republikken Kypros (inkludert gresk-kyprioter som har vært internt fordrevne siden 1974.)

Ifølge Republikken Kypros tilhører 4/5 deler av eiendommene på den nordlige delen av øya internt fordrevne gresk-kyprioter. De som vurderer å kjøpe eller bruke eiendom på den nordlige delen av øya, bør derfor først undersøke eiendomsrettighetene nøye, og henvende seg til Lands and Surveys Department of the Ministry of Interior på Republikken Kypros.

For mer informasjon, se: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus og hjemmesiden til Cyprus Tourism Organisation


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan covid-19-situasjonen utvikler seg og følge kypriotiske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Informasjon finnes på Cyprus - New corona disease (Covid-19)

Innreiserestriksjoner: 
Alle reisende til Kypros må fylle ut et elektronisk skjema 24 timer før avreise. Du finner det elektroniske skjemaet her: Cyprus Flight Pass. Dersom du har spørsmål knyttet til utfylling av skjemaet, kan du kontakte kypriotiske myndigheter

Koronatest:
Reisende fra Norge må fremvise en negativ covid-19 test som er utført maksimalt 72 timer før ankomst til Kypros. Med utgangspunkt i smittesituasjonen deler kypriotiske myndigheter land inn i fargekategorier. Norge er for tiden i kategorien oransje. Listen oppdateres ukentlig. Informasjon om fargekoder og restriksjoner finner du også på nettsiden til Hermes airports – Travelling to Cyprus.

Innreisekarantene: Reisende må i karantene i 72 timer. Etter karantenetiden, er man pålagt å ta en PCR koronatest.

Krysningspunktene mellom den nordlige og den sørlige delen av Kypros er midlertidig stengt for turister. Krysningspunktene ble stengt samtidig med at Republikken Kypros innførte stenging av yttergrensene 24. mars 2020. Den 8. juni åpnet Republikken Kypros for kryssing av grenseovergangene for enkelte kategorier. For grupper av personer som unntaksvis kan krysse grenseovergangene gjelder foreløpig følgende regler, som du kan lese i en pressemelding fra 8. juni. For mer informasjon kan man kontakte det kypriotiske innenriksministeriet. 

Lokale restriksjoner: Det er portforbud mellom kl. 21:00 og 05:00 og restriksjoner i bevegelsesfriheten. Det gis tillatelse til å gå ut kun to ganger om dagen. Alle som ferdes utendørs må ha med pass eller ID samt bekreftelse på tillatelse til å gå ut. Før man går ut må man sende en sms til 8998. Les mer om lokale restriksjoner fra 1. mars her.

Se også Folkehelseinstituttets nettsider og UDs ofte stilte spørsmål om reiser og korona for mer informasjon.

***

Livet på Kypros medfører ingen spesielle sykdomsfarer. Det anbefales å tegne reise- og sykeforsikring før utreise. I tillegg bør man skaffe seg europeisk helsetrygdekort som er gyldig i alle EØS-land. Vær oppmerksom på at det europeiske helsetrygdekortet ikke er gyldig i den nordlige delen av Kypros.

Det finnes et godt antall offentlige og private sykehus og klinikker i Republikken Kypros. Standarden er generelt høyere på private sykehus enn offentlige.

Det gis generell anbefaling om å besøke Folkehelseinstituttets nettsider før reise til utlandet. Det har vært flere tilfeller av vestnilfeber på Kypros de siste årene. Tiltak for å minimere eksponering for myggstikk anbefales. Bruk myggnett, klær som dekker kroppen og myggmiddel – særlig i skumringstimene og rett før soloppgang når myggen er mest aktiv.


Praktisk informasjon

Tidssone for Kypros er UTC +2 (norsk tid + 1 time)
Strømnettet på Kypros er på 240 volt. Stikkontakter har tre flate plugger. Mange hoteller låner ut adaptere, eller de kan kjøpes i supermarkeder.
Telefonnettet er stabilt. GSM-dekning: 90-95 prosent.
Kypros har sommer- og vintertid på lik linje med Norge.
Nødtelefon: 112
Retningsnummer for samtaler fra Norge til Kypros er +357

Myntenheten på Kypros er euro. De vanligste bank-/kredittkortene aksepteres. Kort kan brukes som betalingsmiddel de fleste steder, men vær oppmerksom på at kontanter som betalingsmiddel er mer utbredt enn i Norge, spesielt på landsbygda. På den nordlige delen av øya kan man betale med euro, men vekslepenger gis i tyrkisk mynt.

Nasjonale helligdager 2021: 1. januar – 1. nyttårsdag, 6. januar – epifania, 15. mars – innledning av fasten, 25. mars – gresk nasjonaldag, 1. april - kypriotisk nasjonaldag, 30. april – ortodoks langfredag, 1. mai - arbeidernes internasjonale kampdag, 3. mai – ortodoks påske, 21. juni – ortodoks pinse, 1. oktober - kypriotisk uavhengighetsdag, 28. oktober – gresk nasjonaldag, 25. desember – 1. juledag og 26. desember – 2. juledag.

Åpningstider for butikker, bank, og offentlige kontorer varierer avhengig om de er i by, på landsbygda eller i turistområder. Det er forskjellige åpningstider om sommeren og vinteren, ofte stenger butikker i den varmeste tiden på dagen mellom 15.00-17.30.

Kypros har ikke tog, men buss og drosje. Maxi-taxier tilbyr transport mellom alle byer. Kypros har venstrekjøring. Man kan ta båt fra Limassol og Larnaca til Hellas, Egypt, Israel og Libanon.

Lokale språk er nygresk i den sørlige delen av øya, og tyrkisk i den nordlige delen av øya. De fleste kyprioter snakker godt engelsk.

Det er ikke tillatt å flytte på antikviteter på sjøbunnen, eller å ta med antikviteter ut av Kypros uten spesiell tillatelse. Straffenivået for besittelse av narkotika er høyt.

Ved eiendomskjøp anbefales det å søke kvalifisert juridisk hjelp.