Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 141-150 av 48579 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utviklingsministeren deltek på eit budsjettkurs med Nordisk ministerråds sekretariat

  03.12.2021 Kalenderhending Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister  Anne Beathe Tvinnereim deltek digitalt på eit budsjettkurs med Nordisk ministerråds sekretariat.

  Tidspunkt: 03.12.2021, kl 13.15

 • Nysaldert budsjett: Oppdaterte budsjettall for 2021

  03.12.2021 Nyhet Finansdepartementet

  I nysaldert budsjett for 2021 anslås bruken av oljepenger til 379,3 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Dette tilsvarer 3,5 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen

 • Norsk deltakelse i ekspertgrupper og komiteer

  03.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norsk deltakelse i EUs komiteer, rådgivende grupper, arbeidsgrupper og ekspertgrupper er viktig for å kunne følge med på og bidra til å utvikle EUs regelverk og politikk slik at norske interesser ivaretas.

 • Nasjonale eksperter

  03.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Gjennom EØS-avtalen og bilaterale ordninger har Norge nasjonale eksperter i Europakommisjonen, EUs utenrikstjeneste (EEAS) og EUs byråer i Europa, på lik linje med EUs medlemsland.

 • Revisjon AFI-direktivet

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 03.12.2021
  KOM-nr.: KOM(2021)559

  Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om utbygging av infrastruktur for alternativt drivstoff, og opphevelse av Europaparlamentet og Rådets direktiv 2014/94/EU

 • EU-byråer Norge deltar i

  03.12.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norge deltar i 31 av EUs byråer. Her finner du kort omtale av hvert byrå.

 • Forsinkelse i publisering av høringsuttalelser til hundeloven

  03.12.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Grunnet tekniske problemer, er det forsinkelse i journalføring og publisering av uttalelser knyttet til Landbruks- og matdepartementets høring vedrørende hundeloven.

 • Landvurdering uke 49: Endringer i innreiseregler for land og områder

  03.12.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet innfører krav om innreisekarantene ved innreise fra Italia, San Marino, Vatikanstaten og Malta og regionen Östergötland i Sverige. Samtidig bortfaller kravet om innreisekarantene fra regionen Länsi-Pohja SVD i Finland

 • Irland - reiseinformasjon

  03.12.2021 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  For å begrense covid-19-smitte er det (med unntak av Nord-Irland), krav om å kunne fremvise negativ covid-19-test og kvittering for utfylt «locator form» for alle tilreisende. Det er også restriksjoner i Irland for å begrense smitte.  For mer

 • Presseinformasjon: Program for FNs sikkerhetsråd i desember

  03.12.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Arbeidsprogrammet for FNs sikkerhetsråd i desember er klart. Denne måneden blir det blant annet debatt om klimaendringer og terror. Som vanlig preges også desember av flere mandatfornyelser for FNs fredsbevarende operasjoner og sanksjonsregimer.