Ny rapport om etablering av minnested på Sørbråten

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mottok i dag en rapport om mulige psykososiale konsekvenser for naboene av det planlagte minnestedet på Sørbråten i Hole kommune.

- Angrepet på regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011 er det mest tragiske som har hendt landet vårt i etterkrigstiden. Det skal vi ikke glemme. Etableringen av nasjonale minnesteder er viktig for at vi som nasjon skal ha et sted å sørge, savne og minnes de som gikk bort, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestilt rapporten, etter ønske fra Hole kommune. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) presenterte rapporten for naboene og Hole kommune i kveld.

- De tragiske hendelsene 22. juli 2011 og den påfølgende prosessen blant annet rundt minnesmerket har vært en stor belastning for overlevende, pårørende, naboer og andre berørte. Jeg vil nå lese rapporten fra NKVTS nøye og vurdere om det er noe i rapporten som vil påvirke det videre arbeidet og innholdet i reguleringsplanen for minnesmerket, sier Sanner.

- Dette betyr at det kan ta lengre tid å få reguleringsplanen på plass, noe som igjen kan påvirke tidspunktet for ferdigstillelse av minnestedet, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er også i dialog med Hole kommune, fylkeskommunen og vegvesenet om trafikksikkerhetstiltak i området rundt det planlagte minnestedet.

Rapporten og eventuelle endringer i reguleringsplan for minnesmerket i Hole kommune, vil ikke påvirke arbeidet med 22.juli- senteret og det midlertidige minnesmerket i regjeringskvartalet. Informasjonssenteret om terrorangrepet 22. juli 2011 vil åpne i Høyblokka 22.juli 2015.

Les rapporten:

Psykososiale konsekvenser av nasjonalt minnesmerke i Hole kommune

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00