Psykososiale konsekvenser av nasjonalt minnesmerke i Hole kommune

Rapporten bygger på en gjennomgang av litteratur rundt opprettelseav minnesteder i etterkant av voldsomme hendelser. I tillegg er det gjennomført en intervjustudie, der beboere i nærheten av Utøya har blitt intervjuet om deres syn på opprettelsen av det planlagte minnestedet og prosessen tilknyttet dette.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Psykososiale konsekvenser av nasjonalt minnesmerke i Hole kommune (pdf)