Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2019

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Årets konferanse, som avholdes i Stavanger 22. oktober, vil belyse flere temaer innen blant annet høyreekstremisme og forebygging.

Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2019

Konferansen arrangeres av Sør-Vest politidistrikt, i samarbeid med Stavanger kommune og Politidirektoratet, på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.

Påmeldingen er nå åpnet (påmeldingsfrist 8. oktober).  

Foreløpig program:

  • Politidirektør Benedicte Bjørnland innleder
  • Sjef-PST Hans Sverre Sjøvold innleder
  • Forskningsprosjektet «Radiskan» v/Forsvarets Forskningsinstitutt
  • Samarbeid mot voldelig ekstremisme på Nord-Jæren
  • Høyreekstremisme – trender og utfordringer
  • Veien inn i – og ut av ekstremismen v/tidligere nynazist Kimmie Åhlen
  • Forebygging av ekstremisme i universitets- og høyskolesektoren
  • Retur fra konfliktområder v/RVTS