Hva er kommunenes rolle?

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Hvilke utfordringer og dilemmaer står norske kommuner overfor i forebyggingen av ekstremisme? Hvordan løser de denne oppgaven, og hvordan fungerer samarbeidet med andre sentrale aktører?

Dette er tema for forskningsrapporten Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme – Hva er kommunenes rolle?, som ble lansert 8. desember.

Rapporten belyser hvilke utfordringer man opplever å ha lokalt og hva kommunene i samarbeid med politi og sivilsamfunn gjør for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Forskningsprosjektet ble initiert av KS og er samfinansiering med JD. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har gjennomført prosjektet, i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Prosjektet har gått over to år og er ett av tiltakene under regjeringens Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.