Invitasjon til seminar: Nettet - frihavn for ekstremisme?

Dette innholdet er mer enn 9 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Tirsdag 20. november arrangerer Det kriminalitetsforebyggende råd seminar om radikalisering med blant andre Geir Lippestad og Lars Gule som innledere. Tema: "Nettet - frihavn for ekstremisme?"

Tirsdag 20. november arrangerer Det kriminalitetsforebyggende råd seminar om radikalisering med blant andre Geir Lippestad og Lars Gule som innledere. Tema: "Nettet – frihavn for ekstremisme?" 

Tid: tirsdag 20. november klokken 11 – 15
Sted: Mestersalen på Håndverkeren kurs og konferansesenter, Rosenkrantzgate 7, Oslo

 

Om seminaret

Mange nettfora fungerer som ekkokammer, uten debatt som sår tvil om egne standpunkt. Når nettsteder med militant islamisme slår rot i den interaktive virkeligheten, vokser også de høyreekstreme miljøene på nettet. Frederick Thrasher skrev allerede i 1927 at «gjenger fødes i strid, og næres i konflikt». Er det den samme polariseringen vi ser i dag? Hvordan kan vi best forbygge at nettet ikke blir planleggingsverktøy for ny vold på gata?

Innledere er advokat Geir Lippestad, redaksjonssekretær Tor Bach, postdoktor lars Gule og politioverbetjent Vegar Martinsen.

 

Program

Det serveres mat og kaffe fra kl.10.15. Seminaret starter kl. 11.00.

11.00-11.15:
Hva bekymrer oss?
Ole Hortemo, politistasjonssjef i Kristiansand og rådsmedlem i Det kriminalitetsforebyggende råd:

11.15-12.00:
Nettet som ekkokammer og gata som arena
Tor Bach, redaksjonssekretær i www.vepsen.no

12.00-12.15:
Pause

12.15-13.00:
Mottiltak på nettet
Lars Gule, postdoktor ved Høgskolen i Oslo og Akershus

13.00-13.15:
Pause

13.15-14.00:
Fra ord til handling – utfordringer og muligheter for å bekjempe ekstremistisk vold i Oslo
Vegar Martinsen, politioverbetjent ved Oslo politidistrikt

14.00-14.10:
Pause

14.10-14.40: 
Nettet bidro til å forme en høyreekstremist. Sammenlikninger fra Benjamin Hermansen-saken til rettssaken etter 22. juli
Geir Lippestad, advokat

14.40-15.00:
Spørsmål og kommentarer fra deltakerne

 

Påmelding 

Det er begrenset med plasser på seminaret, og når det er fullsatt må det lukkes for nye deltakere. Påmelding skjer til arnt-even.hustad@jd.dep.no eller anne.rustad@jd.dep.no.