Nordisk nettverk mot radikalisering

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nordisk ministerråd har etablert nettverket Nordic Safe Cities. Formålet er å styrke forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Norden.

Safe Cities kom i stand i kjølvannet av terrorangrepet i København 2015. Til hjelp for byer og kommuner har Nordic Safe Cities publisert veiledningsboken The Nordic Safe Cities Guide. Insight, inspiration and best practice for your cities (PDF).  

Nordic Safe Cities har 6 innsatsområder:

  • Safe Urban Space
  • Safe Online Sphere
  • Strong Families
  • Safe Public Institutions
  • Strong Youth Engagement
  • Safe Communities

Les mer om Nordic Safe Cities på norden.org 

Partnerskap med tre kompetansemiljøer

Nordic Safe Cities har inngått partnerskap med tre sentrale kompetansemiljøer, og kan tilby ressurser for nordiske byer i deres arbeid med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

De tre kompetanseaktørene er:

Norske byer og kommuner bør være med

Norske kommuner og byer oppmuntres til å knytte seg Nordic Safe Cities og benytte seg av de ressurser nettverket tilbyr. 

Aktuelle kontaktpersoner i Nordic Safe Cities: