Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny forskningsrapport om hatefulle ytringer på internett

Hvor stort er omfanget av hatefulle ytringer og hatkriminalitet på internett, og hvordan kan det forebygges? Det er temaet for rapporten "Hatefulle ytringer på internett – omfang, forebygging og juridiske grenser".

Rapporten ble lansert sammen med Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer 21. november. Forskningsprosjektet har blitt finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet, og er utført av Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Prosjektet er ett av de nye tiltakene under Handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Målene for forskningen har vært å øke kunnskapen om omfanget av hatefulle ytringer og hatkriminalitet på internett, om forholdet mellom uønskede og straffbare ytringer, og om forebyggende tiltak og tverrsektorielt samarbeid i arbeidet mot hatefulle ytringer på internett.

Les forskningsrapporten

Les mer om forskningsprosjektet og om andre ISF-rapporter knyttet til arbeidet

Til toppen