Ny forskningsrapport om hatefulle ytringer på internett

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Hvor stort er omfanget av hatefulle ytringer og hatkriminalitet på internett, og hvordan kan det forebygges? Det er temaet for rapporten "Hatefulle ytringer på internett – omfang, forebygging og juridiske grenser".

Rapporten ble lansert sammen med Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer 21. november. Forskningsprosjektet har blitt finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet, og er utført av Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Prosjektet er ett av de nye tiltakene under Handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Målene for forskningen har vært å øke kunnskapen om omfanget av hatefulle ytringer og hatkriminalitet på internett, om forholdet mellom uønskede og straffbare ytringer, og om forebyggende tiltak og tverrsektorielt samarbeid i arbeidet mot hatefulle ytringer på internett.

Les forskningsrapporten

Les mer om forskningsprosjektet og om andre ISF-rapporter knyttet til arbeidet