Presentasjoner fra radikaliseringskonferansen 6. desember 2011

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

Tirsdag 6. desember arrangerte Justisdepartementet konferansen "Felles ansvar for å forebygge ekstremisme" på Politihøgskolen. Her kan du se noen av presentasjonene som ble holdt der.

Tirsdag 6. desember 2011 arrangerte Justisdepartementet konferansen "Felles ansvar for å forebygge ekstremisme" på Politihøgskolen. Her kan du se noen av presentasjonene som ble holdt der.